Vyhodnotenie - Domáca úloha na 3. týždeň

19.01.2015 19:27

Prvú úlohu najlepšie zvlála trojica Tobi, Manuel, Paťo Suchý.

Slušne sa s tým popasovali aj Dominik, Pedro, Riško. Naďalej zdokonalovať. Po 4 úlohách 3 najlepších tréner odmení

www.youtube.com/watch?v=mmLTbz8LmpM