UPOZORNENIE - nariadenie vedenia FK!

15.04.2016 07:32

1. Zákaz vstupu na hraciu plochu nepovolaným osobám

Vedenie FK nariaďuje s okamžitou platnosťou zákaz vstupu na hraciu plochu rodičom, fanúšikom a iným nepovolaným osobám počas zápasov a tréningov jednotlivých tímov. Na hraciu plochu majú povolený vstup len hráči, členovia realizačných tímov a zamestnanci FK. Hracia plocha je priestor vyhradený výhradne povolaným osobám. Za dodržiavanie tohto rozhodnutia sú zodpovední treneri jednotlivých kategórií.

K tomuto rozhodnutiu došlo vedenie FK na základe opakovaného vstupovania niektorých rodičov do priebehu zápasov ako aj tréningových jednotiek.

Žiadame preto všetkých rodičov, aby rešpektovali toto rozhodnutie a na sledovanie zápasov a fandenie využívali miesta na to určené a teda tribúny, miesta mimo hracej plochy, "kopec" pri umelej tráve.

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie týchto pravidiel. Vážime si Váš vzťah k nášmu spoločnému FK POHRONIE a ďakujeme, že ste aj týmto spôsobom nápomocní k jeho napredovaniu k rešpektovanému klubu s jednoznačnou klubovou kultúrou.