Vyhodnotenie úloha 6,7

02.03.2015 07:22

Úlohu číslo 6 a 7 zvládli najlepšie Tobi, Paťo Suchý, Dominik, Pedro, Riško. Tentoraz úlohu sa nepodarilo zvládnuť Samkovi a Šimonovi Gubkovi. Ostatní chalani úlohu po technickej stránke zvládli ale chýbala plynulosť a rýchlosť pri cvičení.

Bol by so rád keby sa chalani prihlásili na opravu pokým sa nebude skúšať úloha 8 a 9. Drobci ktorí cvičenia zvládajú bez problémov naďalej precvičovať a skúsiť spájať s ostatnými úlohami do jedného celku.

Čochvíľa budeme skúšať žonglovanie kde sme sa dohodli na minimum 3 a plus skúšať sa bude skákanie na švihadle na počet opakovaní.