Cesta k úspechu

Cesta k úspechu

Sila jednotného kolektívu je väčšia ako sila akéhokoľvek jednotlivca!

 

Úspech jednotlivca nemôže byť nadradený úspechu kolektívu.

To znamená, že každý člen tímu je pre tento tím dôležitý a potrebný pre svoje jedinečné schopnosti, ktoré je ochotný odovzdať v prospech dosiahnutia spoločného cieľa. Musí sa vedieť obetovať a zriecť svojich individuálnych cieľov pokiaľ sú v rozpore s cieľom spoločným.

Tímový úspech budujeme spoločne a len ak každý urobí maximum vo svojich povinnostiach a svojom prístupe, môžeme byť úspešný a nezdolateľný.

Nakoniec získate oveľa viac ako spoločný úspech. Získate množstvo pozitívnych zážitkov a skúseností, vytvoríte si kamarátstva na celý život a prežijete čas pri hre, ktorú milujete s ľuďmi na ktorých sa viete kedykoľvek spoľahnúť. TO JE TÍM!!!

Pyramída úspechu

Sú základné pravidlá, ktorými sa chceme riadiť na dosiahnutie nášho spoločného úspechu.

Poznámka: Jednotlivé stupne musia na seba nadväzovať a nesmú sa preskakovať, či vynechávať. Jeden dáva základ pre druhý a fungujú len spoločne!

1. Dochádzka - pravidelná dochádzka na tréningy dáva predpoklad dlhodobého systematického zlepšovania sa, návyk organizmu na záťaž, vytváranie si priateľstiev a vzťahov v kolektíve

2. Disciplína / Sústredenie - keď na tréning prídem, využijem čas naplno. Pokiaľ nedokážem plniť pokyny trénera a budem sa na tréningu zabávať a rozptylovať seba a ostatných, čas som nevyužil a DOCHÁDZKA je zbytočná!

3. Zodpovednosť - učiť sa zodpovednosti dáva základ pre ďalší spoločný a individuálny rast. Byť zodpovedný za svoje veci, pomôcky, za svoje povinnosti, ... Dať vedieť, že sa mi na tréning nedá prísť je tiež zodpovedné, pretože sa spoluhráči a tréneri na teba spoliehajú. Každý je pre tím dôležitý!

4. Kolektív - Ak dokážem splniť prvé tri úrovne pyramídy je veľký predpoklad, že vytvoríme spoločne silný kolektív, ktorý dokáže spolu nielen vyhrávať, ale hlavne zvládať ťažké situácie, či neúspech. Práve tam sa prejavuje skutočná sila kolektívu, podpora spoluhráčov, trénerov a rodičov. Silný kolektív môže prekonať aj kvalitnejšieho súpera!

5. Zábava - keď chodím na tréningy a zápasy, koncentrujem sa na úlohy sa veľa naučím, som zodpovedný vo všetkých povinnostiach a pri tom som súčasťou skvelej partie určite sa pri tom aj poriadne zabavíme. To je cieľ baviť sa tým, čo robíme, s ľuďmi, s ktorými nám je dobre. Zábava však bez predchádzajúcich pravidiel môže veľa pokaziť. Futbal je hra, ktorá nás baví!

 

Opýtaj sa každý večer pred spaním, či sa ti podarilo naplniť všetky stupne