Hodnotenie hráčov     

Pre ďalšie napredovanie je dôležité, aby ste mali spätnú väzbu na svoje výkony v tréningovom procese a zápasoch. Preto na tomto mieste nájdete hodnotenie svojich výkonov vo forme bodovej známky (čím vyššie tým lepšie). Všetko od 5 vyššie je v poriadku pretože 5 a 6 je priemerný výkon hráča. Nakoniec sa spočítajú plusové a mínusové hodnoty kde známka 5=0 bodov, 6=+1 bod, 4=-1 bod,...

!!! Veľmi dôležité je, aby ste pochopili, že to nie je porovnanie medzi hráčmi (kto bol lepší a kto horší), ale hodnotenie hráča podľa jeho daností a schopností (či sa zlepšuje a využíva svoj talent naplno). !!!

Vždy sa porovnáva len hráč sám zo sebou.

Príklad: Ak má hráč A známku 4 a hráč B známku 6 nemusí to znamenať, že bol v danom tréningu A horší ako B.
Znamená to, že hráč A predviedol v danom tréningu podpriemerný výkon vzhľadom na svoju normálnu výkonnosť a schopnosti a že nevyužil svoje schopnosti naplno a ani nič navyše k tomu nepridal a dokáže ďaleko viac.
Hráč B môže mať svoju kvalitatívnu hranicu nižšie ako hráč A a v danom tréningu prekonal svoj normálny výkon a preto má vyššie bodové hodnotenie, čiže napreduje!

Ohodnotenie jednotlivca

9 / 10 - mimoriadny výkon
7 / 8 - nadpriemerný výkon
5 / 6 - priemerný výkon
3 / 4 - podpriemerný výkon
1 / 2 - veľmi slabý výkon

Pozn.: Hodnotenie je subjektívne podľa najlepšieho uváženia trénera. Je to sumár viacerých faktorov ako koncentrácia na tréning, kvalita prevedenia jednotlivých cvičení, vnímanie a snaha o zlepšovanie sa, nasadenie, počúvanie pokynov, ...

Hodnotenie hráčov.pdf (99319)