Dochádzka mesiac August

02.09.2015 07:00

Hodnotenie dochádzky:

100% - 85% Dostatočná

85% - 70% Dobrá

70% a menej Nedostatočná

Za dochádzku v mesiaci August chcem pochváliť hlavne:

- Manuela Červienku,Šimona Hrica, Paťa Lučaníka, Paťa Suchého za vynechanie jedného tréningu

Percentuálne vyhodnotenie dochádzky_8-2015.pdf (29007)

Individuálne tréningy:
Dva tréningy absolvoval Paťo Suchý

Jeden tréning absolvoval Tobi