Domáca úloha 23 za odmenu

26.08.2015 08:01

www.youtube.com/watch?v=wA13JVrAfyU

Domáca úlohu za odmenu zvládli najrýchlešie Tobi, Aleš a Paťo Suchý za zvládnutú úlohu dostávajú po bode. Za 10 bodov futbalová odmena. Pochváliť ale musím celé mužstvo zvládli takmer všetci. Drobci máte ďalšiu výzvu pred sebou do budúcej stredy. 

Len tvrdou prácou navyše posúvate svoji možnosti a odlišujete sa od iných futbalistov ktorým stačí byť priemerný..