Doprava Petržalka

22.05.2015 09:21

Za dopravu sa bude platiť 8 EUR na osobu ( km, stojné  ). Prosím nosiť Vladkovi Wágnerovi.