Gymnastika

15.01.2015 21:59

Od 22.1.2015 nám pribudne gymnasticko atletický tréning. Tréningy bude viesť p.Kubina. Tréning je zameraný na všeobecný rozvoj pohybových činností špeciálne na futbal (atletika, gymnastika, sila, rýchlosť,  strečing....). Tréningy budú prebiehať na Cirkevnej škole štvrtok od 17:15 - 18:15.