Lopty velkosť č.4

07.04.2015 10:16

V stredu na tréningu sa budú rozdávať nové futbalové lopty. Prosím začať nosiť Vladkovi Wágnerovi peniaze za loptu 13 EUR.