Naj hráč tréningu - Štvrtok

04.06.2015 22:06

Najlepší hráč štvrtkového tréningu Maňo. 

Za posledné obdobie značný progres u Filipa Arvay zmenil spôsob k svojim povinnostiam, venuje sa domácim úloham ktoré bez problémov zvláda  čo sa odráža či na tréningu alebo v zápase. Pochvala Filip, dúfam že čoskoro sa pridajú aj ďalší.