Posledné úlohy do začiatku prázdnin 18,19, 20

02.06.2015 22:20

18 www.youtube.com/watch?v=5yCv4BtyXI8

19 www.youtube.com/watch?v=XmdZxFedFUo

20 www.youtube.com/watch?v=3L2kvOQUkeM

Do konca týždňa drobci vybrať si 3 úlohy ktoré budete maťdo konca júna dokonale zvládnute.Nadiktovať čísla úloh trénerovi.Nespoliehať sa nato že to viem ale precvičovať nech je to plynulé so spravným dotykom. Úlohy si vyberajte samozrejme podľa náročnosti a podľa vlastného úvaženia nakoľko doteraz všetkých  17 cvičení zvládlo 8 chalanov. Chalani ktorí zvládajú všetky úlohy v zápase nemajú problém s kontrolou lopty či zvládnutím súbojov 1:1. Kto nevie pociťovať loptu nemôže zvládanuť 1:1, prvý dotyk, či prihrávku. Neskôr ďalšie info čo s 20 úlohami ďalej. Posledný týždeň pred prázdninami úlohy využijeme.