Rodičovský účet

05.04.2015 19:56

Po vzájomnej dohode rodičov sa zvyšuje príspevok na dieťa z 10 € na 13 € .

Príspevok posielajte na číslo účtu: IBAN SK67 8360 5207 0042 0071 2684

Ďakujem